Takıldığın Bir Konu Mu Var?

Youtube kanalımızı takip ederek konu anlatımlarına ve soru çözümlerine hemen ulaşabilirsin.

Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam
 • Sözcükte Anlam (Gerçek, mecaz vb.)
 • Sözcükler Arası Anlam İlişkileri (Somut, soyut, eş anlam vb.)
 • Deyim
 • Atasözü
 • Yansıma Sözcükler
 • İkileme
 • Dolaylama
 • Özdeyişler
 • Güzel Adlandırma

Genellikle 1-2 soru çıkmaktadır.

Cümlede Anlam
 • Öznel ve Nesnel Cümleler
 • Doğrudan ve Dolaylı Anlatım Cümleleri
 • Sebep (Neden) – Sonuç Cümleleri
 • Amaç – Sonuç Cümleleri
 • Koşul (Şart) – Sonuç cümleleri
 • Duygu Bildiren Cümleler
 • Karşılaştırma Cümleleri
 • Benzetme Cümleleri

Çoğunlukla 2-3 soru çıkmaktadır.

Parçada Anlam
 • Paragrafta Başlık
 • Paragrafta Konu
 • Paragrafta Ana Düşünce
 • Yardımcı Düşünce
 •  Hikâye Unsurları
 • Anlatıcı Türleri
 • Anlatım Biçimleri
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları
 • Anlatım Özellikleri

Genellikle 8-10 soru çıkmaktadır.

Fiilimsi (Eylemsi)
 • İsim-fiil (Mastar)
 • Sıfat-fiil(Ortaç)
 • Zarf-fiil( Bağ-fiil/Ulaç)

Sınavda 1 soru çıkması beklenir.

Cümlenin Ögeleri
 • Özne
 • Yüklem
 • Nesne
 • Tümleçler
 • Cümle Dışı Ögeler
 • Cümlede Vurgu

En az 1 soru çıkması beklenir.

Yazım Kuralları
 • Büyük Harflerin Kullanımı
 • Sayıların Yazımı
 • Kısaltmaların Yazımı
 • De/ Mi/Ki'nin Yazımı

Genellikle 1 soru sorulur.

 

Noktalama İşaretleri
 • Nokta
 • Virgül
 • Soru İşareti
 • Ünlem İşareti
 • Noktalı Virgül
 • Kesme İşareti
 • İki Nokta
 • Yay Ayraç
 • Üç Nokta
 • Köşeli Ayraç
 • Kısa Çizgi
 • Uzun Çizgi
 • Tırnak İşareti
 • Eğik Çizgi

En az 1 soru çıkması beklenir.

Cümle Çeşitleri
 • Yüklemin Türüne Göre Cümleler
 • Yüklemin Yerine Göre Cümleler
 • Anlamına Göre Cümleler
 • Yapısına Göre Cümleler

Çoğunlukla 1 soru sorulur.

Anlatım Bozuklukları
 • Özne-Yüklem Uyumsuzlukları
 • Öge Eksiklikleri
 • Bağlaç Yanlışlıkları
 • Tamlama Yanlışlıkları
 • Ek Yanlışlıkları
 • Çatı Uyuşmazlıkları

En fazla 1 soru çıkması beklenir.

Metin Türleri

Roman/ Hikaye /Deneme/ Makale/ Fıkra/ Söyleşi/ Nutuk/ Eleştiri/ Fabl/ Günlük/ Anı/ Gezi Yazısı/ Mektup/ Biyografi/ Otobiyografi/ Haber Metni/ Destan/ Masal/ Efsane

Genellikle 1-2 soru sorulmaktadır.

Söz Sanatları
 • Benzetme (Teşbih)
 • Kişileştirme (Teşhis)
 • Konuşturma (İntak)
 • Karşıtlık (Tezat)
 • Abartma (Mübalağa)

En fazla 1 soru çıkması beklenir.

Sözel Mantık/ Görsel Okuma

Soru tipleri değişkenlik göstermektedir. İkisinden toplam 4-7 soru çıkmaktadır.

Sözcükte Anlam

Sözcükte Anlam

 • Gerçek
 • Mecaz 
 • Terim
 • Yan

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 

 • Eş Anlamlı Sözcükler
 • Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
 • Zıt Anlamlı Sözcükler
 • Yakın Anlamlı Sözcükler
 • Somut ve Soyut Anlam
 • Genel ve Özel Anlam
 • Nitel ve Nicel Anlam
 • Dolaylama
 • Ad Aktarması
 • Deyim Aktarması

Söz öbeklerinde anlam konusuyla birlikte sınavda 3-5 aralığında soru çıkması beklenir.

Söz Öbeklerinde Anlam
 • Deyim
 • Atasözü
 • ikileme
 • Kalıplaşmamış Söz Öbekleri
Cümlede Anlam
 • Öznel ve Nesnel Cümleler
 • Doğrudan ve Dolaylı Anlatım Cümleleri
 • Sebep (Neden) – Sonuç Cümleleri
 • Amaç – Sonuç Cümleleri
 • Koşul (Şart) – Sonuç cümleleri
 • Somutlama Cümleleri
 • İçerik-Üslup Cümleleri
 • Duygu Bildiren Cümleler
 • Karşılaştırma Cümleleri
 • Kinayeli Anlatım Cümleleri
 • Benzetme Cümleleri
 • Tanımlama Cümleleri

2 veya 3 soru çıkması beklenir.

Paragraf Bilgisi
 • Anlatım Türleri
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları
 • Anlatım Özellikleri
 • Paragrafta Yapı ve Anlam

Genellikle 26 civarında soru çıkar.

Ses Bilgisi
 • Ünlü Uyumları
 • Ünlü Düşmesi
 • Ünlü Türemesi
 • Ünlü Daralması
 • Ünlü Değişimi
 • Ünsüz Benzeşmesi(Sertleşmesi)
 • Ünsüz Yumuşaması (Değişmesi)
 • Ünsüz Türemesi
 • Ünsüz Düşmesi
 • n/m değişimi

En az 1 soru çıkacağı düşünülür.

Biçim Bilgisi
 • Kök

 • Çekim Eki

 • Yapım Eki

 • Sözcük Yapısı (Basit/Türemiş/Birleşik)

En fazla 1 soru çıkması beklenir.

Sözcük Türleri
 • İsim
 • Sıfat
 • Zamir
 • Zarf
 • Edat
 • Bağlaç
 • Ünlem
 • Fiil/ Fiilde Çatı

Çoğunlukla 1-2 soru sorulur.

Yazım Kuralları
 • Büyük Harflerin Kullanımı
 • Sayıların Yazımı
 • Birleşik Kelimelerin Yazımı
 • Kısaltmaların Yazımı
 • Pekiştirme ve İkilemelerin Yazımı
 • De/ Mi/Ki'nin Yazımı

Genellikle 2 soru gelir.

Noktalama
 • Nokta
 • Virgül
 • Soru İşareti
 • Ünlem İşareti
 • Noktalı Virgül
 • Kesme İşareti
 • İki Nokta
 • Yay Ayraç
 • Üç Nokta
 • Köşeli Ayraç
 • Kısa Çizgi
 • Uzun Çizgi
 • Tırnak İşareti
 • Eğik Çizgi

Genellikle 2 soru gelir.

Cümlenin Ögeleri
 • Yüklem
 • Özne
 • Nesne Türleri
 • Tümleç Türleri
 • Cümle Dışı Ögeler
 • Cümlede Vurgu

Çoğunlukla 1 soru sorulur.

Cümle Çeşitleri
 • Yüklemin Türüne Göre Cümleler
 • Yüklemin Yerine Göre Cümleler
 • Anlamına Göre Cümleler
 • Yapısına Göre Cümleler

En fazla 1 soru sorulmaktadır.

Anlatım Bozuklukları

Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları

 • Gereksiz Sözcük Kullanımı
 • Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanımı
 • Mantık Hataları
 • Çelişen Sözcüklerin Bi Arada Kullanılması
 • Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanılması

Dil Bilgisine Dayalı Anlatım Bozuklukları

 • Özne-Yüklem Uyumsuzluğu
 • Ek Yanlışlığı
 • Noktalama Kaynaklı Yanlışlıklar
 • Öge Eksiklikleri
 • Tamlama Yanlışlıkları

Son 4 yılda hiç sorulmadı.

LGS Konu Anlatımı

YKS Konu Anlatımı